Dzisiaj jest: 21 Październik 2021. Imieniny obchodzą: Urszuli, Celiny, Hilarego.

Reklama

Zapraszamy na facebooka

Ważne informacje


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115
14-08-2015
W Polsce i w krajach zachodnich rak piersi u kobiet jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym. Wczesne wykrycie...
14-08-2015
W Polsce i w krajach zachodnich rak piersi u kobiet jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym. Wczesne wykrycie...
14-08-2015
    Szpiczak, znany także pod nazwą szpiczak mnogi, jest rozsianym nowotworem powstałym z komórek...

Reklama

 

 

REGULAMIN PORTALU

www.badajpiersi.pl

 

§1
Informacje ogólne

1. Regulamin określa warunki korzystania z portalu www.badajpiersi.pl.

2. Portal dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych użytkowników bezpłatnie.

 

§ 2
Definicje

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin zamieszczony na www.badajpiersi.pl.

Portal – oznacza stronę internetową www.badajpiersi.pl i wszystkie zamieszczone na niej treści.

Zasoby – wszystkie treści zamieszczone na portalu (informacje, ogłoszenia, reklamy, inne).

Administrator – to Wydawca portalu.

Odbiorca – to użytkownik Portalu, osoba korzystająca z jego treści oraz Newslettera.

Zleceniodawca – to podmiot zamieszczający reklamy na Portalu w oparciu o stosowną umowę (lub zlecenie) zawartą z Administratorem Portalu.

Newsletter – narzędzie do dostarczania Odbiorcy bezpośrednio na wskazaną przez niego skrzynkę e-mailową (adres podaje Odbiorca) bieżących informacji, ogłoszeń, reklam i innych treści zamieszczanych na portalu.

Reklama – oznacza różne formy promocji na Portalu (belka reklamowa, button reklamowy, tekst sponsorowany, ogłoszenie i inne).

 

§ 3
Korzystanie z portalu

 

1. Korzystanie z treści i ofert zamieszczonych na Portalu jest bezpłatne.

2. Odbiorca Portalu korzystający z jego zasobów potwierdza i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

3. W celu prawidłowego korzystania z Portalu Odbiorca powinien posiadać odpowiednie połączenie z siecią Internet oraz korzystać z przeglądarki internetowej umożliwiającej dostęp do zasobów Internetu.

4. Użytkownik uprawniony jest do zamieszczania w serwisie informacji, materiałów, swojej opinii na określony temat oraz do poznawania i komentowania wypowiedzi innych Użytkowników.

5. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, a w szczególności takich które: zawierają wulgaryzmy i inne wyrażenia powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszają powszechnie przyjęte normy moralne i etyczne, zawierają informacje nieprawdziwe, propagują alkohol lub środki odurzające, naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, propagują przemoc lub nawołują do agresji.

6. Administrator zastrzega, że wszystkie informacje o wydarzeniach publikowane na Portalu pochodzą od Organizatorów i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

7..Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i ofert zlecanych mu przez Zleceniodawców do umieszczenia na Portalu.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na Portalu.

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do zasobów Portalu wynikający ze względów technicznych.

10. Administrator zastrzega sobie prawo zamieszczania tekstów, materiałów autorskich raz relacji w zakładce BLOG.

11. Administrator dołoży wszelkich starań, aby usługi świadczone przez Portal były na jak najwyższym poziomie.

 

§ 4
Narzędzie Newslettera

 

1. Administrator umożliwia Odbiorcy bezpłatnie korzystanie z Newslettera.

2. Newsletter rozsyłany jest do Odbiorców kilka razy w miesiącu.

3. W celu subskrypcji Newslettera Odbiorca podaje swój adres e-mailowy w odpowiednim oknie na stronie głównej Portalu.

4. Po wpisaniu adresu Odbiorca otrzymuje na swoją skrzynkę e-mailową informację o wpisaniu się do newslettera z prośbą o dokonanie aktywacji usługi.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez osoby trzecie do bazy Newslettera (za pomocą odpowiedniego okna na stronie głównej Portalu) adresu e-mailowego Odbiorcy.

6. Adresy e-mailowe przekazywane przez Odbiorcę Administratorowi Portalu  przetwarzane są przez Administratora na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

7. Odbiorca w każdej chwili może zrezygnować z korzystania z Newslettera poprzez aktywację odpowiedniego linka zawartego w treści każdego Newlsettera.

 

§5
Prawa autorskie

 

1.Informacje i dane znajdujące się w zasobach portalu mogą być wykorzystywane przez Odbiorcę wyłącznie na użytek prywatny.
2.Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie w inny sposób treści zawartych w zasobach Portalu.

 

 

§ 6

Reklama

 

1. Reklama na Portalu oznacza różne formy promocji , np. belka reklamowa, button reklamowy, tekst sponsorowany, ogłoszenie i inne.

2. Złożenie zamówienia na publikację reklamy oznacza akceptację warunków sprzedaży zawartych w cenniku dostępnym
w Biurze Administratora Portalu.

3. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń reklamowych.

4. Administrator przyjmuje od Zleceniodawcy gotowy materiał reklamowy wg specyfikacji zawartej w cenniku.

5. Administrator może na zlecenie Zleceniodawcy przygotować jego reklamę za odpłatnością określoną w cenniku. W takim przypadku Zleceniodawca przesyła Administratorowi niezbędne materiały do wykonania reklamy – czego szczegóły zawarte są w cenniku.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia reklamy do emisji w przypadku znajdujących się w niej treści lub grafik obraźliwych, mogących naruszyć dobre imię osób trzecich lub posiadających błędy ortograficzne, stylistyczne, czy ortograficzne. W takim wypadku Administrator wezwie Zamawiającego do usunięcia błędów i niepoprawnych treści.

 

§ 7

Ogólny Regulamin Konkursów

 

 1. 1.Organizatorem Konkursów (dalej: „Konkurs”) jest Administrator.
 2. 2.Konkursy będą organizowane przez Administratora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na zasadach publikowanych w ogłoszeniu konkursowym na stronie internetowej www.badajpiersi.pl. Konkursy będą trwały w okresie każdorazowo określonym w danym ogłoszeniu, określającym także rodzaj i liczbę nagród oraz szczegółowe zasady ich przeprowadzania.
 3. 3. W konkursach mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. 4.Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. 5.Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, laureaci konkursu nie mają prawa scedować nagrody na inne osoby.
 6. 6.Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska na stronie portalu www.badajpiersi.pl.
 7. 7.O sposobie odebrania nagrody zwycięzcy zostaną powiadomieni e- mailem po rozstrzygnięciu konkursu.
 8. 8.Uczestnik konkursu, biorąc udział w konkursie, akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu.


§ 8

Ochrona danych

 

1. Administratorem danych osobowych zarejestrowanych Odbiorców portalu jest  jego Administrator.

2. Dane osobowe zarejestrowanych Odbiorców będą przetwarzane przez  Administratora na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

3. Podanie Administratorowi danych jest dobrowolne.

 

 

§ 9

Ochrona prywatności

 

1. Administrator www.badajpiersi.pl.zapewnia Odbiorcom Portalu pełną anonimowość. Administrator odnotowuje jedynie ilość odwiedzających Portal oraz ilość wejść na poszczególne podstrony, w tym przekierowania na serwisy Reklamodawców (adresy IP wykorzystywane są jedynie do celów statystycznych).

 1. 2.Dzięki usłudze Newslettera, która jest bezpłatna i dobrowolna do wykorzystywania przez Odbiorców Portalu, pobierane są do bazy Administratora adresy e-mailowe OdbiorcówBaza ta nie jest udostępniana innym podmiotom i korzysta z niej tylko Administrator Portalu w celu wysyłki pakietów informacyjno-reklamowych.
 2. 3. Administrator nie wymaga od użytkowników Newslettera podawania imienia i nazwiska, czy innych danych osobowych.
 3. 4.Każda osoba, która za pośrednictwem narzędzia Newslettera podała do bazy Administratora Portalu swój adres e-mail ma możliwość jego poprawy bądź usunięcia.

 

 1. 5.Wszelkie zapytania odnośnie ochrony prywatności są przyjmowane pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

§ 10
Reklamacje

 

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z Regulaminem.

2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu można kierować  na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  z dopiskiem „REKLAMACJA" w tytule korespondencji.

3. Reklamacja musi zawierać imię i nazwisko oraz adres e-mailowy do kontaktu z osobą składającą reklamację. Reklamacje nieposiadające tych danych nie będą rozpatrywane.

4. Administrator dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania i w tym terminie poinformuje e-mailowo zainteresowanego o wyniku rozpatrzonej reklamacji.

 

§11
Zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na Portalu.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, które wchodzą w życie po upływie trzech dni od dnia opublikowania ich na Portalu.

 

Copyright © 2012 BadajPiersi.pl

Tworzenie stron www megaweb.pl