Dzisiaj jest: 17 Luty 2019. Imieniny obchodzą: Zbigniew, Julian, Łukasz.

Reklama

Zapraszamy na facebooka

Ważne informacje


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1115
14-08-2015
W Polsce i w krajach zachodnich rak piersi u kobiet jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym. Wczesne wykrycie...
14-08-2015
W Polsce i w krajach zachodnich rak piersi u kobiet jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym. Wczesne wykrycie...
14-08-2015
    Szpiczak, znany także pod nazwą szpiczak mnogi, jest rozsianym nowotworem powstałym z komórek...

Reklama

Najważniejsze i najczęstsze pytania i odpowiedzi

 

Pytanie: Czy mammografia nie naraża organizmu na zbyt dużą dawkę promieniowania?


Odpowiedź: Dawka promieniowania X przyjmowana przez pacjentkę podczas badania mammograficznego jest bardzo niska i uważana za nieszkodliwą(1-3 mGy), zbliżona do dawki otrzymywanej podczas RTG zęba, a mniejsza niż podczas RTG klatki piersiowej. Jednak jak wszystkie badania opierające się na promieniowaniu jonizującym, mammografia jest bezwzględnym przeciwwskazaniem dla kobiet w ciąży, gdyż pozostając bez wpływu na pacjentkę, nawet niewielka dawka promieniowania jonizującego może uszkodzić komórki płodu.

 

Pytanie: Czy ucisk piersi podczas badania mammograficznego jest bolesny?


Odpowiedź: Badanie powoduje odczuwalny ucisk lub nawet dyskomfort, ale jest bezbolesne. Niewielka bolesność może wystąpić u kobiet, u których ilość tkanki gruczołowej w piersiach jest mała, a przeważa tkanka tłuszczowa. Ucisk trwa jednak tylko kilka sekund.

 

Pytanie: Jakie są rokowania w przypadku zdiagnozowanego nowotworu piersi?


Odpowiedź: Wczesne zdiagnozowanie raka piersi w stanie przedinwazyjnym umożliwia wyleczenie. Jeśli rak został wcześnie wykryty i nie ma przerzutów do węzłów chłonnych, rokowania mogą być również dobre. Wówczas szanse 5-letniego przeżycia, odpowiadającego wyleczeniu ocenia się nawet na ponad 90%.

 

Pytanie: Jak można się dowiedzieć, czy jest się zagrożonym nowotworem ze względu na obciążenie genetyczne?


Odpowiedź: Predyspozycje do zachorowania ze względu na podłoże dziedziczne można określić na podstawie badania genetycznego, które stwierdza mutację genów BRCA1 i BRCA2. Pracownie genetyczne znajdują się przy ośrodkach onkologicznych, niektórych szpitalach oraz są prowadzone przez gabinety prywatne.

 

Pytanie: Kiedy powinno się wykonać badania mammograficzne?


Odpowiedź: Programem bezpłatnych badań profilaktycznych są objęte kobiety w przedziale wiekowym 50-69 lat. Na badanie mammograficzne należy wówczas zgłaszać się co 2 lata. Jednak każda kobieta, bez względu na wiek, powinna systematycznie wykonywać comiesięczne samobadanie piersi oraz raz do roku mieć wykonane badanie USG. Kobiety w grupie ryzyka powinny wykonywać mammografię lub inne badania piersi na wyraźnie wskazanie lekarza.

 

Pytanie: Jeśli po badaniu USG piersi dostałam wskazanie do wykonania biopsji, do kogo powinnam się udać – do ginekologa czy do onkologa?


Odpowiedź: Z wynikami badań należy udać się do poradni chorób piersi lub poradni chorób piersi lub poradni onkologicznej.

 

Pytanie: Czy ból piersi jest objawem nowotworu?
Odpowiedź: Istnieją różne przyczyny bólu piersi – najczęściej jest on spowodowany stanem zapalnym, stosowaniem terapii hormonalnej bądź wahaniem hormonów związanych z cyklem miesięcznym. Ból piersi nie należy do charakterystycznych objawów raka.

 

Pytanie: Czy rak piersi występuje wyłącznie pod postacią guzów?


Odpowiedź: Nowotwór piersi nie zawsze objawia się występowaniem guzów. Niekiedy zmiany są zbyt małe wówczas są niewidoczne w badaniu USG. Dlatego też pomimo prawidłowego wyniku badania USG, objawy takie jak wciągnięcie brodawki czy wydzielina z sutka powinny nas skłonić do wizyty u lekarza w celu rozwiania wątpliwości co do ich przyczyny.

 

Pytanie: Czym jest mammografia?*


Odpowiedź: Mammografia jest najbardziej czułym i specyficznym badaniem w zwalczaniu raka piersi.
Mammografia jest to obrazowa metoda badania gruczołu piersiowego (sutka) z użyciem minimalnej dawki promieniowania rentgenowskiego. W trakcie badania wykuje się po dwa zdjęcia każdej piersi.
Badanie pozwala na wczesne rozpoznanie i wykrycie guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi w bardzo wczesnym etapie rozwoju, tzw. zmian bezobjawowych, tj. na etapie, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

 

Pytanie: Jak wygląda badanie mammograficzne i jak często powinno być wykonywane? Czy jest ono bolesne?*

 

Odpowiedź: Badanie mammograficzne nie wymaga specjalnego przygotowania, jednakże zaleca się, aby badanie to przeprowadzać w I fazie cyklu miesiączkowego (około 10 dnia cyklu), wtedy piersi są mniej wrażliwe na dotyk.
Do badania pacjentka rozbiera górną połowę ciała. Badanie trwa kilka minut i standardowo wykonuje się 4 zdjęcia po dwa ujęcia każdej piersi, w dwóch podstawowych projekcjach, w projekcji góra-dół oraz w projekcji skośnej .Podczas badania, technik elektroradiologii umieszcza pierś na stoliku aparatu mammograficznego i następnie zostanie ona dociśnięta do urządzenia przy pomocy płytki z przejrzystego tworzywa. Ucisk zastosowany w czasie unieruchomienia piersi jest niezbędny w celu zmniejszenia dawki promieniowania rentgenowskiego oraz uzyskania wyraźnego obrazu prawidłowych struktur sutka i ewentualnych zmian. Badanie jest całkowicie bezpieczne a zastosowany ucisk nie uszkadza piersi i nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia.
Niektóre kobiety mogą odczuwać w czasie badania ból, ale dla większości jest to jedynie krótko trwające uczucie dyskomfortu.

 

Pytanie: Czy mammografia to jedyna metoda wykrycia raka piersi? Czy jest skuteczniejszym badaniem niż USG?*

 

Odpoweidź: Mammografia nie jest jedyną metodą stosowana w wykrywaniu raka piersi. Współczesna medycyna dysponuje wieloma metodami diagnostycznym, które pozwalają na pełna diagnostykę zmian w piersiach. Aby badanie było w pełni skuteczne należy łączyć różne metody i dostosować je do wieku i budowy piersi kobiety. Obecnie mammografia uznawana jest najlepszą metodę wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet powyżej 40 r. życia, i jest uznana za najskuteczniejsze badanie przesiewowe (skryningowe) u kobiet w przedziale wiekowym 50-69 lat. Jest to badanie o wysokiej czułości i swoistości, które pozwala na wykrycie zmian we wczesnym stadium zaawansowania, a dzięki temu kobieta ma większe szanse na pełne wyleczenie choroby i zachowanie piersi.
Usg piersi jest metodą bezpieczną i bezbolesną, zalecaną szczególnie w przedziale wieku 20-40 lat lub w każdym wieku jako badanie uzupełniające w celu rozwiania wątpliwości powstałych w badaniu mammograficznym. Badania usg nie wykorzystuje się do badan przesiewowych.

 

Pytanie: Czy regularne wykonywanie mammografii chroni przed zachorowaniem na raka piersi?*

 

Odpowiedź: Nie. Mammografia nie chroni przed zachorowaniem na raka piersi, jednak po 40 r.ż. należy je regularnie wykonywać, gdyż pozwala na wykrycie zmian niewyczuwalnych palpacyjnie.

 

Pytanie: Jakie są czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na raka piersi?*

 

Odpowiedź: Etiologia powstawania raka piersi nadal pozostaje nieznana. Ustalono natomiast wiele czynników zwiększających zachorowalność:

• płeć żeńska (rak piersi u mężczyzn zdarza się 100 razy rzadziej),
• starszy wiek,
• pierwsza miesiączka przed ukończeniem 11 roku życia,
• menopauza po 54 roku życia,
• późny wiek pierwszego porodu (po 35 roku życia),
• długotrwała (co najmniej 10 lat) hormonalna terapia zastępcza,
• rodzinne występowanie raka piersi (poniżej 50 r.ż),
• rak piersi w wywiadzie,
• nosicielstwo mutacji niektórych genów (przede wszystkim BRCA1 i BRCA2),
• łagodne choroby rozrostowe piersi

 

Pytanie: Czym jest badanie skryningowe i czym różni się od badania diagnostycznego?*


Odpowiedź: Badanie mammograficzne przesiewowe - skryningowe różni się od badania mammograficznego diagnostycznego przede wszystkim kwalifikacjami do badania, formą wydania wyniku oraz postepowaniem w przypadku wykrycia w piersi jakichkolwiek nieprawidłowości.

Badania skryningowe jest badaniem bezpłatnym, wykonywanym w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, zorganizowanego przez Ministerstwo Zdrowia, a finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Najczęstszą formą zaproszenia kobiety do udziału w Programie Profilaktycznym jest imienne zaproszenie, otrzymane droga listowną.

Na badanie skryningowe nie jest wymagana żadne skierowanie od lekarza, kobieta chcąca wziąć udział w Programie musi jedynie spełnić określone przez NFZ kryteria :
• wiek 50-69 lat,(przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia),
• nie miała wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy, w ramach Programu Profilaktycznego;
• jeżeli rak piersi wystąpił wśród członków rodziny lub u kobiety stwierdzono mutację w obrębie genów BRCA1 i/lub BRCA2 badanie przeprowadza się co 12 m- cy
• Z programu wykluczone są kobiety, u których wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.

Badanie skryningowe oceniane jest niezależnie przez dwóch lekarzy radiologów, a w przypadku wątpliwości diagnostycznych dodatkowo przez trzeciego lekarza, eksperta w tej dziedzinie.
Wyniki badań,w których nie wykazano żadnych zmian podejrzanych wydawane są w ciągu 15 dni roboczych w miejscu wykonywania badania albo wysyłane są droga pocztową na adres wskazany przez kobietę w kwestionariuszu osobowym, wypełnianym przed badaniem.
W przypadku wykrycia na zdjęciach mammograficznych jakichkolwiek nieprawidłowości kobieta kierowana jest na dodatkowe badania diagnostyczne do jednego z ośrodków wytypowanych przez NFZ, celem postawienia ostatecznego rozpoznania.
Wynik badania drukowany jest z systemu informatycznego NFZ, a jego treść zawiera najistotniejsze informacje dotyczące postawionego przez lekarzy rozpoznania.
W przypadku stwierdzenia normy lub zmiany łagodnej kobieta otrzymuje na wyniku informację, iż przeprowadzone badanie mammograficzne nie wykazało zmian podejrzanych oraz zalecenie wykonania kolejnego badania w określonym czasie.
W przypadku zmian wymagających wykonania badań dodatkowych kobieta otrzymuje wynik ze wskazaniem ośrodka realizującego etap diagnostyki pogłębionej oraz skierowanie na to badanie ze szczegółowym opisem zmiany wymagającej dalszej diagnostyki.

Badanie diagnostyczne to badanie mammograficzne wykonywane na podstawie skierowania od lekarza, oceniane jest przez jednego lekarza radiologa, wynik badania wydawany jest w formie opisu z zaleceniami dotyczącymi kontrolnego badania lub wskazaniem wykonania dodatkowych procedur medycznych niezbędnych do postawienia ostatecznej diagnozy.

 

Pytanie: Czy jest konieczność wykonania badania mammograficznego, mimo iż nie jestem w grupie ryzyka, nikt w mojej rodzinie nie chorował na raka piersi?*

 

Odpowiedź: Tak, każda kobieta powyżej 40 r.ż powinna regularnie wykonywać badania mammograficzne i przeprowadzać co miesiąc samobadanie piersi.

 

Pytanie: Czy muszę zgłaszać się na mammografię, mimo iż wykonuję samobadanie piersi?*

 

Odpowiedź: Tak, Kobiety, które regularnie (raz w miesiącu) przeprowadzają samobadanie piersi mogą wykryć guz wielkości około 1 cm. Guz wielkości do 2 cm, który okazałby się zmianą złośliwą jest zwykle nowotworem w I stopniu zaawansowania i jest prawie w 100% wyleczalny.
Mammografia daje szansę na wykrycie guzków już kilkumilimetrowych oraz zmian tzw. bezobjawowych( przedklinicznych), czyli we wczesnym stadium zaawansowania, zanim pojawią się jakiekolwiek symptomy choroby, jak wyczuwalny guzek w piersi, wciągnięcie brodawki sutkowej, wciągnięcie skóry lub zniekształcenie zarysu piersi, czy pojawienie się powiększonych węzłów chłonnych dole pachowym.

 

Pytanie: Czy badanie w mammobusie jest pod względem jakości równoznaczne z badaniem wykonanym w pracowni mammograficznej?*

 

Odpowiedź: Badanie wykonane w mammobusie w żadnym stopnie nie odbiega standardem od badania wykonanego w placówce stacjonarnej.

 

* Fado.pl

 

Copyright © 2012 BadajPiersi.pl

Tworzenie stron www megaweb.pl